Szukaj
 1. Sklep internetowy „PASSEROTTI” Spółka z o.o. prowadzony jest pod adresem internetowym http://sklep.passerotti.pl. Spółka objęta na podstawie umowy notarialnej z dnia 29.12.2006r. i wpisu do KRS Rejestr Przedsiębiorców nr wpisu 0000266697 Spółka posługuje się NIP: 547-205-49-97, REGON: 240482020 i działa pod adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Spółdzielców 94a.
 2. Zakupów w firmie „PASSEROTTI” Spółka z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowego dokonywać mogą wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na formę prawną prowadzenia tej działalności. Podstawą dokonywania zakupów w sklepie internetowym będzie otrzymanie od „PASSEROTTI” Sp. z o.o. logina i hasła umożliwiającego korzystanie z systemu sprzedaży internetowej. Otrzymanie w/w identyfikatorów jest uwarunkowane wcześniejszym wypełnieniem przez klienta formularza rejestracyjnego otrzymanego od „PASSEROTTI” Sp. z o.o., w zakresie danych niezbędnych do zawierania transakcji przez sklep internetowy.
 3. W sklepie internetowym prowadzona jest sprzedaż produktów stanowiących przedmiot jego handlowej działalności, to jest asortymentów z zakresu uszczelnień technicznych, produktów z tworzyw sztucznych, produktów przenoszenia napędów, narzędzi, zaworów. Szczegółowa oferta asortymentów przeznaczonych do sprzedaży zamieszczona jest na stronie sklepu. Podane w ofercie sklepu ceny towarów wyrażone są w polskich złotych w kwotach netto.
 4. Podmioty, które otrzymały login i hasło (pkt. 2) mają prawa do składania zapytań ofertowych i zamówień bezpośrednio przez stronę internetową http://sklep.passerotti.pl.
 5. W wyjątkowych sytuacjach, na żądanie sklepu klient zobowiązany jest do weryfikacji zamówienia. Potwierdzenie dokonywane jest poprzez kontakt telefoniczny pracownika sp. z o.o. „PASSEROTTI”. Z żądaniem potwierdzenia zamówienia sklep może wystąpić nie później niż do 2 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia. W razie nie potwierdzenia zamówienia z uwagi na nieobecność kupującego pod podanym w zamówieniu numerem telefonu, zamówienie uznaje się za anulowane.
 6. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu przez kupującego.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez kupującego, a jeśli sklep nie wystąpił z żądaniem potwierdzenia, z dniem otrzymania zamówienia. Spółka z o.o. „PASSEROTTI” wystawi w ciągu najpóźniej 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży fakturę sprzedaży z danymi kupującego podanymi w zamówieniu lub otrzymanym formularzu (pkt.2). Każda zmiana danych powinna zostać zgłoszona na e-mail: passerotti@passerotti.pl. „PASSEROTTI” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podawanie w fakturach VAT danych kupującego niezgodnych z rzeczywistymi, jeżeli kupujący nie zawiadomi w sposób wyżej określony sklepu internetowego, w którym złożył zamówienie.
 8. „PASSEROTTI” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zamawianej ilości lub zaproponowanie zamiennika po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem (telefonicznym lub mailowym).
 9. Transport przedmiotu zamówienia do kupującego odbywa się niezwłocznie (jeżeli towar jest na magazynie). W przypadku gdy zamówienie zostanie złożone do godziny 12:00 wysyłka następuje tego samego dnia, natomiast, jeżeli po godzinie 12:00, wysyłka może być zrealizowana dnia następnego. W przypadku gdy wartość zamówienia wynosi powyżej 500 zł netto, koszt transportu pokrywa „PASSEROTTI” Sp. z o.o. Warunki transportu mogą być również ustalane indywidualnie z klientem.
 10. Warunki płatności ustalane są indywidualnie przy pierwszym zakupie.
 11. Akceptując postanowienia niniejszego regulaminu, wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności „PASSEROTTI” sp. z o.o. Treść polityki dostępna jest na stronie internetowej www.passerotti.pl w zakładce "O nas".